Vira Lmarketting

Tiếp thị lan truyền / Viral Social Sharing

“Viral marketing sẽ khiến bạn không có lợi nhuận luôn, nhưng nếu bạn có thể tạo ra một làn sóng quan tâm thì bạn sẽ được hưởng lợi về dài hạn. Vì sao? Miễn phí thu hút sự chú ý và tham gia của mọi người, và bạn sẽ có được lượng email có giá trị, doanh thu quảng cáo và cơ hội kinh doanh thương mại điện tử. Hãy tặng một cái gì đó, bán một cái gì đó với giá đặc biệt.”

tiep-thi-lan-truyen

Viral marketing được hiểu là “tiếp thị lan truyền”. Nghe có vẻ thô thiển, hơi xúc phạm và có hướng tiêu cực khi ví sự lan truyền trong tiếp thị như sự lây lan của virus đúng không? Và trong môi trường thích hợp, nó phát triển theo cấp số nhân.

Khái niệm về viral marketing
Viral marketing mô tả bất kì chiến lược khuyến khích cá nhân chia sẻ các thông điệp marketing đến những người khác, tạo ra tiềm năng cho sự tăng trưởng theo cấp số nhân thông qua các kênh marketing. Giống như virus, viral marketing tận dụng lợi thế của sự nhân rộng nhanh chóng để tạo sự bùng nổ thông điệp đến hàng ngàn, hàng triệu người.

Nếu không có internet thì viral marketing được gọi là “word of mouth” (lan truyền bằng miệng), “tạo buzz”, “tận dụng các phương tiện truyền thông”, “mạng lưới tiếp thị”.


NAILS BUILDER 

210-607-8888

Chúng tôi có trương trình Viral Social Sharing Coupon và SMS Marketing cho Tiệm Nails.

Trung bình mỗi 1 người khách có khoảng 500 người bạn trên Facebook. Nếu 1 ngày bạn có khoảng 10 người khách chia sẻ coupon của bạn trên Facebook thì tổng cộng bạn có 5000 người thấy và biết về tiệm Nails của bạn. Nếu như chỉ có 10% người Claim cái coupon thì tiệm bạn sẽ có 50 khách hàng mới.

Hãy gọi Nails Builder / Ngành Nails đê đăng kí gói Viral Social Sharing Coupon và SMS mobile marketing

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *